Czas indywidualnych spotkań pedagoga z uczniami, rodzicami

poniedziałek - 3 lekcja

środa - 3 i 4 lekcja